Alternatieve woonvormen

Alternatieve woonvormen in Brussel

Naast de traditionele woonvormen vindt u in Brussel nog enkele alternatieve woonvormen voor ouderen. Hierna vindt u een overzicht van deze woonvormen voor ouderen:

Abbeyfield-wonen
Abbeyfieldwonen staat voor een woonconcept voor 55-plussers, geïnspireerd door het idee van zelfstandig samenwonen in een stimulerende en verrijkende levensomgeving. Het brengt evenwicht tussen het zelfstandig privé leven, het leven met anderen en de buurt. De sociale en dynamische interactie draagt bij tot een gezonde en veilige toekomst voor de bewoners.

In een Abbeyfieldhuis heeft elke oudere zijn eigen flat of appartement, maar er is tevens een gemeenschappelijke ruimte. In de huurprijs zijn de huur van de private wooneenheid en een aandeel in het gemeenschappelijke vervat, evenals het onderhoud en de herstellingen. Voor het samenleven wordt een apart budget voorzien en elk huis heeft een eigen dynamiek. De bewoners beheren in onderling overleg en met steun van de overkoepelende organisatie hun huis en kiezen samen de nieuwe bewoner(s).

Kangoeroewonen of zorgwonen
Hier wonen twee gezinnen samen in autonome wooneenheden, waarbij de oudere of een ouder echtpaar op de gelijkvloerse verdieping van de woning woont en een jong echtpaar of gezin de verdieping betrekt. Deze woonvorm kan deel uitmaken van een woonproject of een sociale woonwijk, maar het kan eveneens een privaat initiatief zijn.

Indien er een familiale band tussen de twee gezinnen bestaat, noemt men deze woonvorm duplexwonen.

In Vlaanderen heet het zorgwonen en zijn er specifieke regels die het eenvoudiger maken. Het omvormen van een eengezinswoning tot een tweegezinswoning is echter altijd beperkt in de tijd en onlosmakelijk verbonden met de zorgwoning. Meer informatie vindt u op  www.zorgwonen.vlaanderen.be

Clusterwonen
Dit is een vorm van kleinschalig groepswonen met zorg of aandacht. Dit houdt in dat binnen de woonvorm of in de directe nabijheid naast privé-woonruimten ook gemeenschappelijke ruimten en zorgruimten aanwezig zijn in verband met de nodige aanwezigheid van 24-uur toezicht.

Groepswonen
Groepswonen is een woonformule waarbij een aantal (valide) ouderen samenwonen in één huis met de bedoeling zo lang mogelijk voor elkaar te blijven zorgen of gewoon van elkaars gezelschap te genieten. In de meeste gevallen zijn het kleinschalige, huiselijke projecten, waar elk individu een eigen kamer of flat heeft waar het private leven gewaarborgd is. Alle bewoners kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen waardoor er een vorm van verbondenheid en wederzijdse dienstverlening ontstaat tussen de bewoners.

Alle projecten groepswonen krijgen begeleiding van professionele hulpverleners, eventueel aangevuld met enkele vrijwilligers.

Groepswonen kan het gezamenlijk initiatief zijn van een aantal ouderen, een OCMW, een gemeente, een huisvestingsmaatschappij of een particulier.

Aanleunwoningen
Individuele woningen die iets verder verwijderd liggen van een residentiële voorziening (woonzorgcentrum), maar waarvan de bewoners er voor de dienstverlening toch beroep op kunnen doen.

 

Nog vragen? 02/511 91 20