Colloquium 13/06/2017
Beschermingsmaatregelen:
het gaat je niet in de koude kleren zitten

In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling willen het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en Sepam stilstaan bij maatregelen die genomen worden om ouderen te beschermen en bij de impact van deze maatregelen. Beschermingsmaatregelen zijn een complexe aangelegenheid met vele betrokkenen. Elkeen heeft een eigen opvatting en oplossing voor een ‘probleem’- situatie. Hoewel er vertrokken wordt vanuit de intentie om goede zorg te verlenen en de oudere te beschermen, rijst de vraag of de oudere dit ook zo aanvoelt en deze bescherming verkiest. In het colloquium worden verschillende aspecten en invalshoeken van deze thematiek belicht.

Programma: Uitnodiging colloquium 13 06 2017

Presentatie van Leentje De Wachter, Docent filosofie en ethiek UCLL en coördinator Stimul Lubbeek:
De paradox van verantwoordelijkheid en autonomie

Presentatie van Sandrine Boyals, Attachée-Expert au Dépatement des Ainés, AVIQ:
Présentation de l'autonomie des personnes âgées

met de steun van VGC en GGC