Links

Bruxelles

SEPAM (Service d’Ecoute pour Personnes âgées Maltraitées)
Tel.: 02/223 13 43
E-mail: sepam@inforhomes-asbl.be

Vlaanderen

Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling
Bent u een hulpverlener, thuisverpleegkundige, verzorgende, arts, politie, medewerker van een hulpverleningsorganisatie,… dan kan u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling.
Tel.: 078/15 15 70
E-mail: ouderen@cawoostvlaanderen.be
Website: www.ouderenmisbehandeling.be

” Meldpunt 1712 ” – Meldpunt ‘misbruik, geweld en kindermishandeling’
Op 1 maart 2012 ging het “Meldpunt misbruik, geweld en kinderemishandeling’ van start. In de praktijk zijn er zeven meldpunten: één per provincie, één voor Brussel en één voor Antwerpen stad.
Burgers kunnen er terecht met al hun vragen en meldingen over geweld, misbruik, kindermishandeling en ouderenmis(be)handeling.
Het Meldpunt is toegangelijk tussen 9u en 17u op het telefoonnummer 1712 .
Burgers kunnen er terecht voor vraagverduidelijking, informatie en advies of doorverwijzing naar hulpverleners, politie of parket. Het Meldpunt wil de mogelijkheid bieden om over ervaringen en verontrusting te praten en dit verder op te volgen, al dan niet met professionele ondersteuning.

Wallonië

Respect Senior
Tel.: 0800/30 330
E-mail: contact@respectseniors.be
Website: www.respectseniors.be

vzw Zijn – Beweging tegen Geweld

binnen elke vertrouwensrelatie

Preventie en duiding via sensibilisatie, acties en campagnes, netwerkvorming en educatie en gericht op maatschappelijke verandering
www.vzwzijn.be