Signalen

 Zwijgen is geen oplossing

Signalen van ouderenmis(be)handeling

De problematiek van ouderenmis(be)handeling is meestal erg complex. Er zijn geen kant en klare oplossingen. Belangrijk is oplettend te zijn voor signalen of alarmtekens en deze signalen te bekijken binnen de specifieke situatie van de oudere.

Signalen bij het slachtoffer

 • oudere leeft erg geïsoleerd, heeft weinig sociale contacten
 • oudere ziet er onverzorgd of verwaarloosd uit
 • oudere heeft lichamelijke letsels (cfr. blauwe plekken)
 • oudere maakt angstige of depressieve indruk
 • oudere krijgt geen kans om iemand alleen te spreken
 • oudere gaat plots heel voorzichtig om met geld, wordt gierig
 • oudere mag eigen geld niet meer beheren
 • enz…

Opgelet! 1  signaal is niet altijd ouderenmis(be)handeling

Indien de pleger een verzorger is, kunnen er eveneens een aantal signalen aantonen dat de ouderen mis(be)handelt wordt :

Signalen bij de verzorger

 • Overbelasting van de verzorger. In deze situatie spreken we van “ontspoorde zorg”: de verzorger is vaak een vrouw die eveneens instaat voor de zorg van de partner, inwonende kinderen, kleinkinderen (sandwichgeneratie), of zelf persoonlijke problemen hebben.
 • Overbelasting van de professionele zorgverlener door te hoge werkdruk, te weinig personeel.
 • Onvoldoende kennis in de benadering van bepaalde ziektebeelden (bv. hoe omgaan met problemen van dementie, Alzheimer).