Vorming / Sensibilisering

Zwijgen is geen oplossing

 

Vormingen

Het Brussels Meldpunt biedt vorming, informatiesessies aan in het kader van sensibilisering en deskundigheidsbevordering. Deze zijn gericht tot professionelen zoals welzijns- en gezondheidswerkers, politiediensten, gerechtelijke diensten, evenals tot vrijwilligers, mantelzorgers en leden van ouderen- en socio-culturele verenigingen.

Afhankelijk van de doelgroep, de organisatie en de verwachtingen kan de inhoud, in overleg met de aanvrager, worden gewijzigd.

Bent u geïnteresseerd in een vorming, neem dan contact op met ons op het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 02/511 91 20 of brusselomb@misc.irisnet.be