Wat is ouderenmis(be)handeling?

Zwijgen is geen oplossing

Wat is ouderenmis(be)handeling?

Onder mis(be)handeling van de oudere persoon (iemand van 60 jaar of ouder) verstaan wij

  • het handelen of het nalaten van handelen.
  • van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie met een oudere staan.
  • waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijke schade lijden zal.
  • waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

(Comijs H.C., e.a. 1996)

Belangrijk hierbij is dat het bij ouderenmis(be)handeling zowel kan gaan over opzettelijke mis(be)handeling als over het stellen van niet bewuste handelingen (= ontspoorde zorg) of het nalaten van handelingen die de oudere verdriet, pijn of kwaad berokkenen. Ook zijn er verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling mogelijk.

Vormen van ouderenmis(be)handeling

Lichamelijke mis(be)handeling
Slaan, schoppen, vastbinden aan een stoel of bed, drogeren

Psychische mis(be)handeling
Beledigen, bedreigen, treiteren, intimideren, vernederen, vals beschuldigen.

Verwaarlozing
Onthouden van lichamelijke en/of medische zorg.
Negeren van de behoefte aan aandacht.

Financieel en materieel misbruik
Afpersen, ontvreemden van geld of goederen, financieel kort houden, misbruik van goedgelovigheid, valse beloftes.

Seksueel misbruik
Aanranding, verkrachting, ongewenst confronteren met pornografisch materiaal.

Schending van rechten
Geen vrijheid, geen privacy, zelfbeschikking wordt ingeperkt, geen bezoek toelaten, geen telefoon mogen gebruiken, ongevraagd post lezen of achterhouden.