Werking

Zwijgen is geen oplossing

Wat doet het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling?

 • Meldpunt voor situaties van ouderenmis(be)handeling voor zowel ouderen die al in een rusthuis of RVT verblijven als ouderen die nog thuis wonen.
 • Meldpunt voor professionele hulpverleners die in contact komen met situaties van ouderenmis(be)handeling.
 • Interventie, opvolging van de melding, informatie en advies.
 • Registratie van alle meldingen om zo een beeld krijgen van de problematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Sensibilisatie en preventie: organiseren van vormingen, studiedagen, infosessies over de problematiek van ouderenmis(be)handeling.

Wie kan er terecht bij het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling?

 • ouderen vanaf 60 jaar en hun familieleden, mantelzorgers, vrienden.
 • ouderen die in een rusthuis of RVT verblijven en hun familie.
 • hulpverleners in de thuiszorg en in de residentiële zorg, huisartsen.
 • dienstencentra, dagcentra, sociale diensten…
 • het brede publiek.

Samenwerking met andere organisaties

Brussel
 • Stuurgroep Ouderenmis(be)handeling : maandelijks overleg met verschillende organisaties zoals het Brussels Overleg Thuiszorg (B.O.T.), Centrum Algemeen Welzijn – Brussel -Dienst Slachtofferhulp, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG),  Brussels Ouderenplatform, Familiehulp, Mutualiteiten…
 • Netwerk: Sociale Kaart Brussel
 • Ecoute Seniors – La maltraitance parlons-en : 02-223 13  43
Vlaanderen
 • 1712 – hulplijn voor alle vormen van geweld: 1712
 • Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling voor advies aan professionele hulpverleners: 078/15 15 70