Colloquium: “Zorg en bezorgdheid” 13/06/2019

Het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling nodigt U uit voor een studievoormiddag over

“ZORG EN BEZORGDHEID:
een evenwicht tussen de mantelzorger,
de professionele hulpverlener
en de de oudere”

In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling organiseren het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en Ecoute Seniors een studievoormiddag over de triade ‘oudere, mantelzorger en professionele hulpverlener’stilstaan bij het thema ‘communicatie ‘. 

Wanneer bij het ouder worden moeilijkheden ontstaan die een impact hebben op de autonomie van de persoon, is hulp van derden soms noodzakelijk. Daardoor ontstaan vaak nieuwe relaties tussen de oudere, de professionele hulpverlener en de informele mantelzorger die soms heel complex worden.

Een verschillende perceptie van de noden, organisatorische beperktheden, uitputting of een gevoel van uitputting, de confrontatie met ‘afscheid nemen’,…. beïnvloeden sterk de emoties en zorgen soms voor heel wat spanningen.

Tijdens deze voormiddag zullen elk van de sprekers verschillende aspecten bespreken en voorstellen formuleren om te komen tot een kwalitatieve begeleiding.

Programma colloquium 13/06/2019: Zorg en bezorgdheid

Simultaan vertaling

Inschrijven verplicht voor 5 juni 2019 via coordi.inforhomeinfo@gmail.com

Bijdrage: € 25 – Studenten: € 5 op rekening Coordination Infor-Homes/Home-Info: BE61 0012 2152 2717 met vermelding van naam van de deelnemer + organisatie

Meer informatie bij Home-Info: 02/511 91 20