Dementiewijzers
Brussels

Als iemand te maken krijgt met dementie roept dit veel vragen op bij de betrokkene en zijn omgeving. Dementie heb je immers niet alleen. Het is belangrijk om correcte informatie en de juiste ondersteuning te krijgen van bij het begin van het dementieproces. ‘Waar kan ik terecht als ik een vermoeden heb dat er iets mis is?’, ‘Wie helpt in de dagelijkse verzorging?’, ‘Wie coördineert de thuiszorg?’ of ‘Wat als het thuis echt niet meer lukt?’, zijn slechts enkele waardevolle vragen waarop je in de dementiewijzer een antwoord vindt.

Het Expertisecentrum Dementie brOes heeft een inventaris opgemaakt van de belangrijkste actoren in de zorg voor personen met dementie om je wegwijs te maken in het Brusselse zorgaanbod. Per gemeente is de adequate hulpverlening aan personen met dementie op een overzichtelijke manier weergegeven.

De dementiewijzers kan je downloaden via www.cgg-brussel.be/broes