Steun Home-Info en doe een gift

Wat doen wij

1. Informatie/advies

  • Home-Info helpt ouderen, hun familie en professionelen bij het zoeken naar een residentiële ouderenvoorziening door het geven van informatie, advies en oriëntatie over: alle rusthuizen, RVT’s, serviceflats, dagcentra, kortverblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regio Halle-Vilvoorde.
  • de kwaliteit van deze voorzieningen,
  • belangrijke gegevens van algemene aard betreffende de wetgeving, het afsluiten en ondertekenen van een overeenkomst bij de opname, het huishoudelijk reglement, betalingsmodaliteiten, enz…

2. Beleidsmatig

Home-Info heeft meer dan 35 jaar ervaring en volgt de evoluties binnen de residentiële ouderenvoorzieningen op de voet. Via deze grondige kennis vormt Home-Info de schakel tussen de ouderenvoorzieningen, de gebruikers van deze voorzieningen en de beleidsverantwoordelijken. Knelpunten, leemten worden gesignaleerd aan bevoegde overheden en betrokken organisaties.

3. Preventief

Heel wat mensen kiezen een rusthuis of RVT zonder zich vooraf grondig te informeren. Om dergelijke situaties te vermijden wil Home-Info het brede publiek informeren en sensibiliseren. Dit gebeurt o.m. door het geven van voordrachten of infosessies (voor seniorenclubs en socio-culturele verenigingen, studenten maatschappelijk werk/verpleegkunde, gezins- en bejaardenhulp, werkgroepen actief in de sector van de ouderenvoorzieningen), uitgave van publicaties (zoals jaarverslag, memorandum, Praktische Gids ‘Op zoek naar een rusthuis!’ en workshops tijdens studiedagen, colloquia, seminaries…

 

 Wenst u Home-Info te steunen dan kan u een gift storten op

rekening BE61 4331 0628 2117 met vermelding ‘gift’.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van 40 euro.

 

Uw gift zal gebruikt worden om de gegevensbank over de residentiële voorzieningen
nog verder uit te bouwen en te optimaliseren.