Inspectiediensten

 

Residentiële voorzieningen in Brussel

Iriscare – Dienst Bemiddeling
Belliardstraat 71 bus 2, 1000 Brussel
E-Mail: klachten@iriscare.brussels
U kan een klacht indienen via brief : Klachtenformulier_Iriscare
of via e-mail: klachten@iriscare.brussels
of online via een contactformulier: http://www.iriscare.brussels/nl/klachten/
http://www.iriscare.brussels/nl/burgers/ouderen/ouderenmisbehandeling/

 

Vlaamse Gemeenschap

 

  • Zorginspectie
    Zij inspecteert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal.
    Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Men kan niet rechtstreeks bij de Zorginspectie klacht in dienen. Een klacht moet gebeuren via de Woonzorglijn. Contactformulier: www.zorg-en-gezondheid.be/een-vraag-of-klacht-voor-de-woonzorglijn
    Website: www.zorginspectie.be

 Decreet 01/01/2019: www.departementwvg.be/zorginspectie/toezichtdecreet

 COCOF (Commission Communautaire Française)
Enkel voor serviceflatvoorzieningen
Paleizenstraat 42, 1030 Brussel – Tel: 02/800 80 00 – 02/800 83 19
E-mail: mlapetite@cocof.irisnet.be
Website: www.cocof.be

Residentiële voorzieningen in Vlaanderen

Woonzorglijn (Algemene informatie en klachten)
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afd. Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, Team Ouderenzorg
Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Brussel – Tel: 02/553 75 00 (werkdagen van 9u tot 12u)
E-mail: woonzorglijn@zorg-en-gezondheid.be
Website: www.woonzorglijn.be
Contactformulier Woonzorglijn: www.zorg-en-gezondheid.be/een-vraag-of-klacht-voor-de-woonzorglijn

Zorginspectie
Zij inspecteert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal.
Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Men kan niet rechtstreeks bij de Zorginspectie klacht in dienen. Een klacht moet gebeuren via de Woonzorglijn. Contactformulier: www.zorg-en-gezondheid.be/een-vraag-of-klacht-voor-de-woonzorglijn
Website: www.zorginspectie.be 

Decreet 01/01/2019: www.departementwvg.be/zorginspectie/toezichtdecreet

Residentiële voorzieningen in Wallonie

Ministère de la Région Wallonne
Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action Sociale et de la Santé
Département des Aînés et de la Famille – Direction des Aînés
Av. du Gouverneur Bovesse, 100 – 5100 Jambes – Tel.: 081/32 73 12 – 081/32 73 53
Website: http://socialsante.wallonie.be

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Bürgertelefon : 0800/23 0 32
Kontaktformular: http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-103/
Website: www.ostbelgienlive.be