Klachten

Belangenbehartiging door Home-Info

Ouderen die in een rusthuis (in Brussel of regio Halle-Vilvoorde) verblijven, kunnen bij Home-Info terecht met problemen of klachten. Via een gesprek met de betrokkene, familie of hulpverlener en het rusthuis wordt het probleem onderzocht en naar een oplossing gezocht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de inspectiediensten van de bevoegde overheden. Een gesprek omtrent klachten of problemen in een rusthuis is mogelijk na afspraak.

Home-Info: 02/511 91 20

 

Inspectiediensten

Is een minnelijke schikking niet mogelijk dan kan men de inspectiedienst contacteren.

Rusthuizen in Brussel

GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
Louisalaan 183, 1050 Brussel – Tel: 02/502 60 01
Website: www.ccc-ggc.irisnet.be/nl

Vlaamse Gemeenschap 
Woonzorglijn (Algemene informatie en klachten)
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afd. Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, Team Ouderenzorg
Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Brussel – Tel: 02/553 75 00 (werkdagen van 9u tot 12u)
E-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be
Website: www.woonzorglijn.be
Contactformulier Woonzorglijn: www.zorg-en-gezondheid.be/een-vraag-of-klacht-voor-de-woonzorglijn

COCOF (Commission Communautaire Française)
Paleizensraat 42, 1030 Brussel – Tel: 02/800 83 80
Website: www.cocof.be

Rusthuizen in Vlaanderen

Woonzorglijn
Algemene informatie en klachten
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afd. Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, Team Ouderenzorg
Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Brussel – Tel: 02/553 75 00 (werkdagen van 9u tot 12u)
E-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be
Website: www.woonzorglijn.be
Contactformulier Woonzorglijn: www.zorg-en-gezondheid.be/een-vraag-of-klacht-voor-de-woonzorglijn

Rusthuizen in Wallonië

Infor-Homes Wallonie
Rue de la Tour 7, 5000 Namur – Tel: 070/24 61 31
E-mail: info@inforhomeswallonie.be
Website: 
www.inforhomeswallonie.be