Klachten

Belangenbehartiging door Home-Info

 

Ouderen die nog thuis wonen of in een ouderenvoorziening verblijven (in Brussel of regio Halle-Vilvoorde)  kunnen bij Home-Info terecht met vragen, moeilijke situaties waarin zij zich bevinden of klachten. Via een gesprek met de betrokkene, familie of hulpverlener luisteren wij naar uw verhaal. We zoeken samen naar een mogelijke oplossing of geven advies.

Een gesprek over klachten of problemen in een rusthuis of thuissituatie kan via de telefoon, via e-mail of via een persoonlijk gesprek.

Wij zijn een onafhakelijke organisatie. Wij werken wel nauw samen met de inspectiediensten van de bevoegde overheden. Wij vragen steeds uw toelating indien een contact met de inspectiedienst voor uw dossier noodzakelijk is. 

Home-Info: 02/511 91 20

home.info@misc.irisnet.be

 

Inspectiediensten

 

Is een minnelijke schikking niet mogelijk dan kan men de inspectiedienst contacteren.

Rusthuizen in Brussel

Voorzieningen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Iriscare – Dienst bemiddeling
Belliardstraat 71, 1000 Brussel 
E-Mail: klachten@iriscare.brussels
U kan een klacht indienen via brief : Klachtenformulier_Iriscare
of via e-mail: klachten@iriscare.brussels
of online via een contactformulier: http://www.iriscare.brussels/nl/klachten/
http://www.iriscare.brussels/nl/burgers/ouderen/ouderenmisbehandeling/

Voorzieningen erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Woonzorglijn 
Algemene informatie en klachten
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afd. Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, Team Ouderenzorg
Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Brussel – Tel: 02/553 75 00 (werkdagen van 9u tot 12u)
E-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be
Website: www.woonzorglijn.be
Contactformulier Woonzorglijn: www.zorg-en-gezondheid.be/een-vraag-of-klacht-voor-de-woonzorglijn

Rusthuizen in Vlaanderen

Woonzorglijn
Algemene informatie en klachten
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afd. Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, Team Ouderenzorg
Koning Albert II-laan 35/33, 1030 Brussel – Tel: 02/553 75 00 (werkdagen van 9u tot 12u)
E-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be
Website: www.woonzorglijn.be
Contactformulier Woonzorglijn: www.zorg-en-gezondheid.be/een-vraag-of-klacht-voor-de-woonzorglijn

Rusthuizen en thuissituaties in Wallonië

Senoah asbl (vroeger Infor-Homes Wallonie)
Alles over ouderenvoorzieningen
av Cardinal Mercier 22, 5000 Namur – Tel: 070/24 61 31
E-mail: info@senoah.be
Website: www.senoah.be

Respect Senior
Klachten over thuissituaties en ouderenvoorzieningen
Tel.: 0800/30 330
E-mail: contact@respectseniors.be
Website: www.respectseniors.be