Normen

De rusthuizen en RVT’s moeten aan een aantal voorwaarden en normen voldoen om een erkenning te bekomen. 
Naargelang de erkenning zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drie verschillende regelgevingen van toepassing : deze van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (tweetalige instellingen), van de Franse Gemeenschap (COCOF- Franstalige instellingen) en deze van de Vlaamse Gemeenschap (Nederlandstalige instellingen).

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

Vergelijkende tabel: de 3 regelgevingen in de Brussels rusthuizen

RIZIV