Normen

De rusthuizen en RVT’s moeten aan een aantal voorwaarden en normen voldoen om een erkenning te bekomen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn twee verschillende regelgevingen van toepassing : deze van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (tweetalige instellingen) en deze van de Vlaamse Gemeenschap (Nederlandstalige instellingen).

De Franse Gemeenschap (COCOF- Franstalige instellingen) erkend enkel nog service-residenties, dagcentra en thuiszorgdiensten.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

 

Vergelijkende tabel: de 3 regelgevingen in de Brussels rusthuizen

 

Sinds januari 2016 werden alle rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen erkend door de COCOF overgeheveld naar de Gemeenschapeelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De regelgeving van de COCOF is dus niet meer van toepassing. De regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie blijft nog wel van toepassing.

RIZIV