Nuttige adressen

Nachtzorg Vlaams Brabant en Brussel
Z4 Broekooi 105, 1731 Zellik
Tel. 02/481 08 92
E-mail: hvb@nachtzorgvlaamsbrabant.be
Website: www.nachtzorgvlaamsbrabant.be

Vlaamse sociale bescherming
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Team Zorgfonds

Koning Albert II-laan 35/37
1030 Brussel
Tel: 02/553 46 90
Website: www.vlaamsesocialebescherming.be
Basisondersteuningsbudget:
persoon met een handicap: 02/500 46 54 – vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be
ENKEL VOOR INWONERS VAN VLAANDEREN:
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden: 02/553 46 54 – thabvsb@zorg-en-gezondheid.be

Prijzenreglementering
Woonzorgcentra met een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap
E-mail: prijzen@zorg-en-gezondheid.be
Website: www.zorg-en-gezondheid.be/prijswijzigingen-in-de-ouderenzorg

Rusthuizen met een erkenning van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
tel. 02/552 01 41
E-mail: tlopescoutinho@ccc.brussels
www.ccc-ggc.irisnet.be/nl

Hulp aan bejaarden
VOOR INWONERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:
FOD Sociale Zaken
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel: 0800/987 99
Fax: 02/509 81 85
E-mail: handin@minsoc.fed.be
Website: www.handicap.fgov.be
Brochure:
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

VOOR INWONERS VAN VLAANDEREN:
Vlaamse Sociale Bescherming
02/553 46 54 – thabvsb@zorg-en-gezondheid.be