Nuttige adressen

Nachtzorg Vlaams Brabant en Brussel
Z4 Broekooi 105, 1731 Zellik
Tel. 02/481 08 92
E-mail: hvb@nachtzorgvlaamsbrabant.be
Website: www.nachtzorgvlaamsbrabant.be

Vlaamse sociale bescherming
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Team Zorgfonds

Koning Albert II-laan 35/37
1030 Brussel
Tel: 02/553 46 90
Website: www.vlaamsesocialebescherming.be
Basisondersteuningsbudget:
persoon met een handicap: 02/500 46 54 – vlaamsesocialebescherming@zorg-en-gezondheid.be
ENKEL VOOR INWONERS VAN VLAANDEREN:
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden: 02/553 46 54 – thabvsb@zorg-en-gezondheid.be

Prijzenreglementering
FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie
Afdeling Prijzen en Mededinging
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 02/277 67 00
E-mail: price@economie.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be

Hulp aan bejaarden
VOOR INWONERS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:
FOD Sociale Zaken
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief centrum Kruidtuin – Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel: 0800/987 99
Fax: 02/509 81 85
E-mail: handin@minsoc.fed.be
Website: www.handicap.fgov.be
Brochure:
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

VOOR INWONERS VAN VLAANDEREN:
Vlaamse Sociale Bescherming
02/553 46 54 – thabvsb@zorg-en-gezondheid.be