Praatcafé dementie
woensdag 5/02/2020

Veranderend gedrag bij dementie
Wat verandert en hoe kunnen we hiermee omgaan?

Woensdag 5 februari 2020 van 15u tot 17u

Brussels Ouderenplatform Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Gastspreker: Céline Scherpereel (Ewpertisecentrum Dementie brOes)

Als we spreken over veranderend gedrag, denken we bijvoorbeeld aan moeilijkheden in oriëntatie in tijd en ruimte, aan agitatie en onrust, apathisch gedrag, omwisseling van het dag-nachtritme, een andere belevingswereld enzovoort. Als persoon met dementie en mantelzorger is het niet eenvoudig om hiermee om te gaan. Daarom is het belangrijk om even stil te staan bij hoe we deze veranderingen beter kunnen begrijpen en hoe we ermee kunnen omgaan.

Veranderend gedrag bij dementie 5/02/2020

Inschrijven

We horen graag of je komt, via 02/778.01.70 of via broes@dementie.be.
Er wordt koffie, thee, water, frisdrank en een kleine versnapering voorzien.

Opvang nodig voor een zorgbehoevende persoon of op zoek naar aangepaste vervoer? Voor een oppas kan u terecht bij Dienst thuisoppas van het ziekenfonds.

Indien u beroep wil doen op aangepast vervoer, kan u contact opnemen met Expertisecentrum dementie brOes (02/778.01.70). We zoeken samen met u naar een oplossing.