Professionelen

Het registratieformulier bij vermoeden van ouderenmis(be)handeling bij externe diensten.

Het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling heeft van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie de opdracht gekregen om cijfergegevens te verzamelen over de problematiek van ouderenmis(be)handeling binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is op basis van cijfermateriaal dat we kunnen aantonen dat ook ouderen slachtoffer zijn van verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling. De meldingen binnen het Meldpunt zijn slechts het topje van de ijsberg want ouderenmis(be)handeling zit nog steeds in de taboesfeer.

Ook andere organisaties in Brussel die met ouderen werken worden geconfronteerd met verhalen van ouderenmis(be)handeling. We willen deze organisaties stimuleren om deze situaties ook te melden door het registratieformulier voor externe diensten in te vullen.

Zo willen we een zo globaal mogelijk zicht krijgen op ouderenmis(be)handeling in Brussel. De gegevens die we vragen zijn objectief en anoniem en worden in het jaarverslag van het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling apart in kaart gebracht.

Bent u een professionele medewerker binnen een Brusselse organisatie dan kan u het formulier hier downloaden. Het ingevuld exemplaar stuurt u naar brusselomb@misc.irisnet.be
Bedankt voor uw medewerking