Het rusthuis. Leven in, kiezen voor

Het rusthuis. Leven in, kiezen voor


Met dit boek wil Home-Info (toekomstige) rusthuisbewoners, hun familie en dienstverleners informeren over alle elementen die bij het kiezen van een rusthuis doorslaggevend kunnen zijn. Ook als de betrokkene al in het rusthuis woont, bevat dit boek heel wat bruikbare informatie omtrent het wettelijk kader zoals de onderhoudsplicht, betaling van de factuur, de OCMW-tusssenkomst, de wederzijdse rechten en plichten.

Kostprijs  :    € 13,90 + € 2,10 portkosten = € 16,00.
Na storting van € 16,00 op de rekening van Home-Info
IBAN: BE61 4331 0628 2117 / BIC: KREDBEBB met vermelding “Het rusthuis. Leven in, Kiezen voor”
wordt het boek opgestuurd.

Bestellen  publicaties: home.info@misc.irisnet.be