Memorandum 2014

Home-Info en Infor-Homes werken reeds meer dan 30 jaar samen om ouderen, hun familie en professionele hulpverleners informatie en advies te verstrekken met betrekking tot het aanbod van ouderenvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beide organisaties hebben als doel:
– ouderen, families, mantelzorgers, professionelen te informeren, te adviseren en te oriënteren over het aanbod aan residentiële ouderenvoorzieningen in het Brussels Gewest,
– bezoeken van deze ouderenvoorzieningen waarbij via een dialoog met de directie een beeld bekomen wordt over de kwaliteit van de instelling,
– opkomen voor de belangen van ouderen die reeds in een residentiële voorziening verblijven door bemiddeling bij klachten.

Onze gepersonaliseerde dienstverlening geeft ons de kans om meer te weten te komen over de wensen en noden van de ouderen in Brussel. Dank zij deze dienstverlening en het opvolgen van de sector hebben wij een duidelijk beeld van de huidige situatie en hebben we ook zicht op de evolutie van de sector.

Bekommerd als we zijn om de waardigheid en het welzijn van onze oudere medeburgers, hebben Home-Info en Infor-Homes een memorandum opgesteld dat u in bijlage vindt. Memorandum 2014

We vermelden hierbij een aantal tendenzen die ons opvielen en die we graag onder uw aandacht willen brengen.

We hopen dat u dit memorandum met aandacht zult lezen en zijn steeds bereid om u aanvullende informatie te geven.