Vraag en antwoord

Hoeveel kost een rusthuis?

De dagprijs in een rusthuis of een RVT ligt ongeveer tussen € 36,00 en € 60,00.
Deze dagprijs is opgenomen in de overeenkomst tussen de bewoner en het rusthuis. De dagprijs omvat de kosten van de huisvesting, de maaltijden, de verzorging en het incontinentiemateriaal. Daarnaast kunnen nog een aantal supplementen (pedicure, kapper, wassen van het persoonlijk linnen enz…) aangerekend worden maar deze moeten uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld worden.
De laatste jaren zijn er heel wat voorzieningen bijgekomen met een dagprijs hoger dan € 60,00 voor een éénpersoonskamer.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

U mag in het woonzorgcentrum, rusthuis en serviceflats geen dieren houden die:
o hinderlijk zijn voor de bewoners;
o of een gevaar kunnen zijn voor de hygiëne in of rond het woonzorgcentrum.

De meeste woonzorgcentra, rusthuizen en serviceflats laten niet toe dat u een huisdier houdt. Soms worden wel vissen of een vogel toegelaten.
Sommige woonzorgcentra en rusthuizen geven toestemming om onder bepaalde voorwaarden, die vooraf worden afgesproken, een huisdier te houden en dit zolang de bewoner er zelf voor kan zorgen.

Sommige woonzorgcentra en rusthuizen hebben kleinvee of een gemeenschappelijke hond of kat.

Bij Home-Info kan u zich informeren welke rusthuizen en woonzorgcentra in Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de regio Halle-Vilvoorde huisdieren toelaten.

Hoe komt de dagprijs tot stand?

Een rusthuis heeft uitgaven voor de volgende kostengroepen:

  • personeelskosten: deze vormen de belangrijkste uitgavenpost en maken ongeveer 70% uit van de totale kosten
  • werkingskosten zoals voeding, verzorgingsmateriaal, kantoorbenodigdheden, …
  • uitrustingskosten zoals tilliften, hoog-laag-baden, kinesitherapieapparatuur, …
  • enz …

Een rusthuis haalt zijn inkomsten uit de volgende bronnen:

  • het zorgforfait van het RIZIV
  • de bijdrage van de bewoner
  • eventuele bouwsubsidies.

Kan het rusthuis de dagprijs vrij bepalen?

Als een nieuw rusthuis start moet het een kennisgeving van de prijs doen bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Eens de dagprijs is vastgesteld kan deze niet plots verhoogd worden. Een verhoging gelijklopend aan de evolutie van de index moet enkel ter kennisgeving aan de FOD Economie doorgegeven worden. Iedere andere prijsverhoging moet aangevraagd worden bij de afdeling prijzen van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die hierover een akkoord of een weigering kan geven.


Is er een terugbetaling van de mutualiteit?

Er is geen tegemoetkoming van de mutualiteit in de dagprijs van een rusthuis. Er is wel een tussenkomst van de mutualiteit voor de doktersprestaties en geneesmiddelen.

Moet men een waarborg betalen bij de opname?

In de meeste rusthuizen wordt een waarborg gevraagd. Deze mag niet meer bedragen dan 30 maal de dagprijs en moet op een aparte rekening worden geplaatst. De interesten zijn bestemd voor de bewoner.

Kan ik naar een ander rusthuis?

Een bewoner kan autonoom beslissen naar een ander rusthuis te gaan en de overeenkomst met het rusthuis te ontbinden mits het respecteren van een opzegtermijn (30 dagen of 15 dagen naar gelang een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of la Commission Communautaire Française). De bewoner moet geen reden geven waarom hij/zij het rusthuis verlaat.

Wat bij tijdelijke afwezigheid/hospitalisatie?

Bij een ononderbroken én aangekondigde afwezigheid of door een hospitalisatie van meer dan 7 dagen kan een vermindering van de dagprijs toegepast worden. De voorwaarden en het bedrag van de vermindering moeten opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement of de overeenkomst.

Mag ik mijn eigen meubels meenemen naar het rusthuis?

In sommige rusthuizen mogen de bewoners geheel of gedeeltelijk hun kamer inrichten met eigen meubels.

Indien de bewoner dit niet kan of wil, moet de instelling kosteloos minstens volgende meubels voorzien: een bed, een hang- en legkast, een nachtkastje, een tafel, een stoel en een leunstoel.

Mag ik in het rusthuis mijn huisarts behouden?

Elke bewoner van een rusthuis mag vrij een huisarts kiezen. In dringende gevallen kan het rusthuis zelf een arts contacteren.

Ook in het geval één of meer artsen aan het rusthuis verbonden zijn, mag de vrije keuze van huisarts niet beperkt worden.

Uw huisarts moet natuurlijk bereid zijn om naar het rusthuis te komen.

Wat is een incontinentiekorting?

Het incontinentiemateriaal is inbegrepen in de dagprijs.
Het RIZIV voorziet een korting op het incontinentiemateriaal voor elke bewoner voor elke dag van huisvesting.
Deze korting bedraagt 30 eurocent. Voor de dagen dat de bewoner zich in het ziekenhuis bevindt zal hij geen korting ontvangen.
Deze maatregel gaat in vanaf januari 2011.

Wat is een erkende assistentiewoningen ?

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend assistentiewoningen(vroeger servicflat genaamd) zowel in Vlaanderen als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Op onderstaande website vindt u extra informatie en een checklist die u kan helpen bij uw bezoek aan een assistentiewoning die u wilt huren of kopen.
www.checkassistentiewoningen.be

Wat is een erkende assistentiewoning
AW_Checklist_huurders.pdf
AW_Checklist_huurders_kopers.pdf

 

Nog vragen? 02/511 91 20