Dagverzorgingscentra – Dagcentra
CADO

Dagverzorgingscentrum
Een dagverzorgingscentrum is een vorm van dienstverlening waarbij iemand een aantal keren per week, enkel overdag, naar een centrum gaat voor opvang en/of verzorging. Er worden een aantal diensten aangeboden zoals hygiënische en verpleegkundige zorgen, activering, ondersteuning en revalidatie, animatie, psychologische ondersteuning, warme maaltijd.

Naast de gewone dagverzorgingscentra is er in Vlaanderen een aanvullende vorm ontstaan, de zogenaamde CADO’s (Collectieve Autonome DagOpvang). Dit is enkel voor mensen die al gezinszorg en/of aanvullende thuiszorg ontvangen. Dergelijk dagverzorgingscentrum wordt uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. U betaalt er een prijs per uur.

Kortverblijf
Is een tijdelijke opvang van een zorgbehoevende persoon in een rusthuis. Hij/zij maakt er gebruik van alle diensten waar ook de vaste bewoners gebruik van maken: maaltijden, verzorging, animatie, kinésitherapie. Bij de dienst maatschappelijk werk van zijn ziekenfonds kan men vernemen voor welk bedrag en welke periode men een tussenkomst kan bekomen van het ziekenfonds.
Kortverblijf heeft vooral de bedoeling om de thuisverzorgers/mantelzorgers te ondersteunen.

Herstelverblijf
Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware aandoening of ongeval, kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor opvang, verzorging en revalidatie. U blijft er maximaal 60 dagen, tot u voldoende hersteld bent om terug naar huis te gaan.
Een centrum voor herstelverblijf telt een aantal eenpersoons- en tweepersoonskamers. Er zijn artsen en verpleegkundigen voor de lichamelijke verzorging en sociaal assistenten of psychologen voor geestelijke verzorging.
U krijgt er verzorging, revalidatie en bijstand bij de dagelijkse levenshandelingen. In bepaalde gevallen kunt u ook een eigen begeleider meebrengen naar het centrum voor herstelverblijf. Dat kan bijvoorbeeld uw mantelzorger zijn (een familielid of vriend die normaal thuis al voor u zorgt).

Een centrum voor herstelverblijf is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen.
U gaat ernaartoe als het niet meer nodig is dat u in een ziekenhuis verblijft, maar nog niet voldoende op kracht bent gekomen om al naar huis te gaan. Zo wordt vermeden dat u onnodig in een ziekenhuis moet blijven.

Nachthulp
Dit is een vorm van dienstverlening waarbij een oudere die thuis verzorgd wordt ’s nachts kan opgevangen worden.
Ofwel komt er een vrijwilliger, of een gediplomeerde verzorgende aan huis, ofwel wordt de zorgbehoevende oudere opgevangen in een woon- en zorgcentrum in de regio.

 

Nog vragen? 02/511 91 20