Kortverblijf – Herstelverblijf

Kortverblijf
Is een tijdelijke opvang van een zorgbehoevende persoon in een rusthuis. Hij/zij maakt er gebruik van alle diensten waar ook de vaste bewoners gebruik van maken: maaltijden, verzorging, animatie, kinésitherapie. Bij de dienst maatschappelijk werk van zijn ziekenfonds kan men vernemen voor welk bedrag en welke periode men een tussenkomst kan bekomen van het ziekenfonds.
Kortverblijf heeft vooral de bedoeling om de thuisverzorgers/mantelzorgers te ondersteunen.

Vrije plaatsen in kortverblijf: www.kortverblijven.be

Herstelverblijf
Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware aandoening of ongeval, kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor opvang, verzorging en revalidatie. U blijft er maximaal 60 dagen, tot u voldoende hersteld bent om terug naar huis te gaan.
Een centrum voor herstelverblijf telt een aantal eenpersoons- en tweepersoonskamers. Er zijn artsen en verpleegkundigen voor de lichamelijke verzorging en sociaal assistenten of psychologen voor geestelijke verzorging.
U krijgt er verzorging, revalidatie en bijstand bij de dagelijkse levenshandelingen. In bepaalde gevallen kunt u ook een eigen begeleider meebrengen naar het centrum voor herstelverblijf. Dat kan bijvoorbeeld uw mantelzorger zijn (een familielid of vriend die normaal thuis al voor u zorgt).

Een centrum voor herstelverblijf is toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen.
U gaat ernaartoe als het niet meer nodig is dat u in een ziekenhuis verblijft, maar nog niet voldoende op kracht bent gekomen om al naar huis te gaan. Zo wordt vermeden dat u onnodig in een ziekenhuis moet blijven.

 

Nog vragen? 02/511 91 20