RVT / Woonzorgcentrum (WZC)

Rust- en verzorgingstehuis (RVT)
In een rust- en verzorgingstehuis kan men terecht wanneer men zwaar zorgbehoevend is. In tegenstelling tot het rusthuis waar men op eigen houtje naartoe kan, kan men pas opgenomen worden in een RVT als men aan een aantal criteria van de KATZ-schaal voldoet en is er een medisch attest noodzakelijk. 
In veel rusthuizen zijn een aantal rust- en verzorgingsbedden geïntegreerd. Voor een RVT-bed wordt vanwege de overheid een hoger zorgforfait toegekend waardoor er meer personeel kan worden ingezet voor de verzorging en de verpleging.

Rusthuis (ROB)
Een rusthuis is een collectieve woonvorm waar aan personen ouder dan 60 jaar huisvesting wordt geboden met de mogelijkheid gebruik te maken van dagelijkse hulp en verzorging.

Woonzorgcentrum (WZC)
In het Vlaamse Decreet van maart 2009 spreekt men niet langer over rusthuizen en RVT’s maar wordt de term woonzorgcentrum gebruikt.
Een woonzorgcentrum is een voorziening die bestaat uit één of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanant verblijven, in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden.

Serviceflat
Dit zijn flatjes of appartementen voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen en geen continue verzorging of permanent toezicht nodig hebben. De bewoner kiest zelf op welke diensten hij beroep doet. Deze diensten zijn maaltijden, gezinszorg, poetshulp, thuisverpleging. Een serviceflat biedt een beschermde woonomgeving. Er is een oproepsysteem aanwezig waar de bewoner zowel overdag als ’s nachts gebruik van kan maken in geval van nood.

Assistentiewoningen
In het Vlaams Decreet van maart 2009 spreekt men niet langer van serviceflats maar van een groep van assistentiewoning.
Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit één of  meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep kunnen doen.

 

Nog vragen?  02/511 91 20