Rust- en verzorgingstehuis / Woonzorgcentrum

Rust- en verzorgingstehuis 
In een rust- en verzorgingstehuis of RVT kan men terecht wanneer men zwaar zorgbehoevend is. In tegenstelling tot het rusthuis waar men op eigen houtje naartoe kan, kan men pas opgenomen worden in een RVT als men aan een aantal criteria van de KATZ-schaal voldoet en is er een medisch attest noodzakelijk. In veel rusthuizen zijn een aantal rust- en verzorgingsbedden geïntegreerd. Voor een RVT-bed wordt vanwege de overheid een hoger zorgforfait toegekend waardoor er meer personeel kan worden ingezet voor de verzorging en de verpleging.

Woonzorgcentrum 
In het Vlaamse Decreet van maart 2009 spreekt men niet langer over rusthuizen en RVT’s maar wordt de term woonzorgcentrum (WZC) gebruikt.
Een woonzorgcentrum is een voorziening die bestaat uit één of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanant verblijven, in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden.

 

Nog vragen?  02/511 91 20