Werking

Wenst u advies en uitgebreide informatie over de rusthuizen, RVT’s, serviceflats,
dagopvang
dan kan dit liefst via een persoonlijk gesprek.
Graag ontvangen wij u na afspraak 02/511 91 20

1. Informatie/advies

Kiezen voor een rusthuis is een ingrijpende en belangrijke beslissing die men goed moet voorbereiden. Er zijn veel rusthuizen. De juiste keuze maken is niet makkelijk.

  • Home-Info helpt ouderen, hun familie en professionelen bij het zoeken naar een residentiële ouderenvoorziening door het geven van informatie, advies en oriëntatie over: alle rusthuizen, RVT’s, serviceflats, dagcentra, kortverblijf in het Brussels Gewest en de regio Halle-Vilvoorde.
  • de kwaliteit van deze voorzieningen,
  • belangrijke gegevens van algemene aard betreffende de wetgeving, het afsluiten en ondertekenen van een overeenkomst bij de opname, het huishoudelijk reglement, betalingsmodaliteiten, enz…

2. Beleidsmatig

Home-Info heeft meer dan 30 jaar ervaring en volgt de evoluties binnen de residentiële ouderenvoorzieningen op de voet. Via deze grondige kennis vormt Home-Info de schakel tussen de ouderenvoorzieningen, de gebruikers van deze voorzieningen en de beleidsverantwoordelijken. Knelpunten, leemten worden gesignaleerd aan bevoegde overheden en betrokken organisaties.

3. Preventief

Heel wat mensen kiezen een rusthuis of RVT zonder zich vooraf grondig te informeren. Om dergelijke situaties te vermijden wil Home-Info het brede publiek informeren en sensibiliseren. Dit gebeurt o.m. door het geven van voordrachten of infosessies (voor seniorenclubs en socio-culturele verenigingen, studenten maatschappelijk werk/verpleegkunde, gezins- en bejaardenhulp, werkgroepen actief in de sector van de ouderenvoorzieningen), uitgave van publicaties (zoals memorandum, boek ‘het rusthuis. Leven in, kiezen voor’) en via deelname aan studiedagen, colloquia, seminaries…