Welkom

Deze site beantwoordt aan de voorwaarden van toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen

U zoekt een rusthuis, een woonzorgcentrum, een rust-en verzorgingstehuis,
een serviceflat, een dagverzorgingscentrum,
een kortverblijf, nachtopvang in Brussel en de rand rond Brussel?
HOME-INFO BRUSSEL helpt u hierbij, geeft informatie en advies.

Home-Info Brussel beschikt over alle gegevens van de rusthuizen , RVT’s, woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, crisisopvang in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de regio Halle-Vilvoorde.

vzw HOME – INFO

Lakensestraat  76 – bus 1, 1000 Brussel
Tel: 02/511 91 20
E-mail: home.info@misc.irisnet.be

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Interventie, advies, luisteren, registreren, opvolgen, preventie
02/511 91 20
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Nieuws

 • Donderdag 7 maart 2019: Praatcafé dementie: De geheugenklinik van UZ Brussel
  Een behandelingsprogramma voor thuiswonende personen met (beginnende) dementie.
  Waar: Brussels Ouderenplatform (Bop) – Zaterdagplein 6 – 1000 Brussel – 15u tot 17u. Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk
  Meer informatie en inschrijven bij ECD BrOes: 02/778 01 70 – broes@dementie.be
 • Donderdag 21 maart 2019 – Eerstelijnsmeeting 2019 – De Gezonde Stad
  Onderwerpen als preventie en detectie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, luchtvervuiling en gezondheid en burgerinitiatieven zullen die dag aan bod komen. Twee vragen als uitgangspunt: Hoe kan je als eerstelijnswerker bijdragen aan de gezonde stad? Hoe kan de stad bijdragen aan jullie eerstelijnswerking?
  Workshop 2: BREDE ZORG ALS SOCIALE INFRASTRUCTUUR
  Hoe kunnen zorginfrastructuren een sociale rol vervullen in de gezonde stad?
  Het open of gesloten karakter van een zorginstelling zegt veel over de manier waarop we als samenleving naar zorg, welzijn en gezondheid kijken. Vandaag zien we dat instellingen die van oudsher zeer gesloten waren, steeds vaker een verbindende functie nastreven. Met praktijkvoorbeelden van Arne Kenis (directeur van het rust- en verzorgingstehuis Ter Ursulinen) en een bredere duiding door Annemie Vanden Bussche (Coördinator en educatief medewerker CAIROS).

  Meer informatie en inschrijven:
  www.kenniscentrumwwz.be/eerstelijnsmeeting2019

Drukwerk iris - ggc web