Welkom

Deze site beantwoordt aan de voorwaarden van toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen

U zoekt een rusthuis, een woonzorgcentrum, een rust-en verzorgingstehuis,
een serviceflat, een dagverzorgingscentrum,
een kortverblijf, nachtopvang in Brussel en de rand rond Brussel?
HOME-INFO BRUSSEL helpt u hierbij, geeft informatie en advies.

Home-Info Brussel beschikt over alle gegevens van de rusthuizen , RVT’s, woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, crisisopvang in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de regio Halle-Vilvoorde.

vzw HOME – INFO

Lakensestraat  76 – bus 1, 1000 Brussel
Tel: 02/511 91 20
E-mail: home.info@misc.irisnet.be

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Interventie, advies, luisteren, registreren, opvolgen, preventie
02/511 91 20
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Nieuws

 • Donderdag 12 september 2019: Praatcafe Dementie Brussel
  Over de werking van de hersenen, het geheugen en dementie door Kurt Segers, neuroloog te UVC Brugmann
  Waar: Brussels Ouderenplatform (Bop) – Zaterdagplein 6 – 1000 Brussel – 19u tot 21u – gratis toegang
  Meer informatie bij ECD BrOes: 02/778 01 70 – broes@dementie.be

 • Donderdag 21 November 2019:
  Minisymposium ‘Ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.
  Ontdek het volledige programma hier.

   

Drukwerk iris - ggc web