Welkom

Deze site beantwoordt aan de voorwaarden van toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen

U zoekt een rusthuis, een RVT, een WZC, een serviceflat, een dagcentrum, een kortverblijf, nachtopvang in Brussel en Halle-Vilvoorde?
HOME-INFO BRUSSEL helpt u hierbij, geeft informatie en advies.

Home-Info Brussel beschikt over alle gegevens van de rusthuizen , RVT’s, woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, crisisopvang in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de regio Halle-Vilvoorde.

vzw HOME – INFO

Lakensestraat  76 – bus 1, 1000 Brussel
Tel: 02/511 91 20
Fax: 02/511 77 01
E-mail: home.info@misc.irisnet.be

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Interventie, advies, luisteren, registreren, opvolgen, preventie
02/511 91 20
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Nieuws

  • Palliabru heeft haar tweetalige website vernieuwd – www.palliabru.be
    Het Brussels platform voor palliatieve zorg heeft sinds kort een splinternieuwe website die hen toelaat om nog beter hun missie van sensibilisering rond palliatieve zorg te vervullen.
    U kan er een beschrijving terugvinden van hun activiteiten voor het grote publiek en voor professionelen, een rubriek “actualiteit” binnen de sector, een contactlijst van alle actoren binnen de palliatieve zorg in het Brussels Gewest en u heeft ook de mogelijkheid om ons tijdschrift “Kaïros” te consulteren en te downloaden. Onze C-Dile is eveneens beschikbaar om opzoekingen in onze bibliotheek te doen. Bekijk de website hier: www.palliabru.be/nl/home-nl/

Drukwerk iris - ggc web