Welkom

Deze site beantwoordt aan de voorwaarden van toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen

U zoekt een rusthuis, een woonzorgcentrum, een rust-en verzorgingstehuis,
een serviceflat, een dagverzorgingscentrum,
een kortverblijf, nachtopvang in Brussel en de rand rond Brussel?
HOME-INFO BRUSSEL helpt u hierbij, geeft informatie en advies.

Home-Info Brussel beschikt over alle gegevens van de rusthuizen , RVT’s, woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, crisisopvang in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de regio Halle-Vilvoorde.

vzw HOME – INFO

Lakensestraat  76 – bus 1, 1000 Brussel
Tel: 02/511 91 20
E-mail: home.info@misc.irisnet.be

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Interventie, advies, luisteren, registreren, opvolgen, preventie
02/511 91 20
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Nieuws

 • Donderdag 21 November:
  Minisymposium ‘Ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.


  In oktober 2018 stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie voor in het Vlaams Parlement. Het referentiekader inspireert thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning. In 2019 rolt het Expertisecentrum Dementie het referentiekader verder uit in Vlaanderen. Dit symposium legt alles nog eens van naaldje tot draadje uit.

  Programma
  – Wat is het referentiekader dementie?
  – Hoe kan je het in je organisatie gebruiken?
  – Hoe ga je aan de slag met de groeimeters in het boek?
  – Hoe kan je de fundamenten concretiseren in het werken rond jongdementie of psychosociale ondersteuning voor de persoon met dementie en zijn mantelzorgers?
  – Hoe brengen andere voorzieningen dit in de praktijk?
  Ontdek het volledige programma hier.

  Datum
  Donderdag 21 november, va, 9 tot 16.30 uur.

  Locatie
  Cera-gebouw
  Muntstraat 1
  3000 Leuven

  Inschrijven
  Deelnemen kost 89 euro, inclusief het boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’.

Drukwerk iris - ggc web