Welkom

Deze site beantwoordt aan de voorwaarden van toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen

U zoekt een rusthuis, een RVT, een WZC, een serviceflat, een dagcentrum, een kortverblijf, nachtopvang in Brussel en Halle-Vilvoorde?
HOME-INFO BRUSSEL helpt u hierbij, geeft informatie en advies.

Home-Info Brussel beschikt over alle gegevens van de rusthuizen , RVT’s, woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, crisisopvang in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de regio Halle-Vilvoorde.

vzw HOME – INFO

Lakensestraat  76 – bus 1, 1000 Brussel
Tel: 02/511 91 20
Fax: 02/511 77 01
E-mail: home.info@misc.irisnet.be

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Interventie, advies, luisteren, registreren, opvolgen, preventie
02/511 91 20
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Nieuws

 • UITNODIGING Studievoormiddag ‘PRATEN HELPT’
  Hoe goede communicatie kan bijdragen tot voorkomen van Ouderenmis(be)handeling.
  op vrijdag 15 juni 2018

  In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling wil het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling stilstaan bij het thema ‘communicatie ‘. De oudere zelf, zijn familie, de mantelzorger en de hulpverlener ( residentieel en ambulant ) zijn hierbij betrokken. Alle betrokken groepen zijn van harte uitgenodigd op deze zonder twijfel boeiende lezing.
  We Hebben hiervoor Luc Van De Ven uitgenodigd, klinisch ouderenpsycholoog, verbonden aan de KUL Gasthuisberg, en die reeds meer dan 30 jaar ervaring heeft met het begeleiden van ouderen en hun familie. Inschrijven is gratis maar verplicht via home.info@misc.irisnet.be voor 9 juni 2018.

 • UITNODIGING VORMING (VROEG)TIJDIGE ZORGPLANNING WOENSDAG 30 MEI 2018
  Brussels Overleg Thuiszorg, Huis voor Gezondheid en Home-Info nodigen u graag uit voor de 2de multidisciplinaire vorming “(Vroeg)tijdige zorgplanning, het is nooit te vroeg! Belangrijke aspecten op een rij…” op woensdag 30 mei 2018, 12u onthaal met broodjes en 12u30 tot 16u het programma. Inschrijven is gratis maar verplicht via info@botvzw.be voor 21/05/2018.- Programma vorming VZP 30/05/2018
 • Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders
  In maart 2017 komt een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications
  of hier dowloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders
 • Zorg je voor een ander, zorg dan ook voor jezelf
  Op Woensdag 28 september 2016 is het centraal telefoon voor de mantelzorg in Brussel ‘M-OK'(Mantelzorg is OK) van start gegaan. Met M-OK geven de mantelzorgverenigingen informatie, motivatie en inspiratie die de mantelzorger kan helpen bij zijn zorgtaak. Voor alle vragen over mantelzorg, hulp aan huis of premies, contacteer : 02/546 14 71 of mzbrussel@gmail.com. Samen met Aidants Proches Bruxelles (02/474 02 44 – info@aidantsproches.brussels) hebben zij een nieuwe folder uitgebracht Folder Mantelzorg Brussel
 • “Mantelzorgers vragen niet vaak genoeg steun”
  Het is vandaag in België dag van de mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die regelmatig voor een langdurig ziek persoon of een persoon met een beperking zorgt. In Brussel zijn mantelzorgers weinig bekend met de organisaties die hen kunnen helpen, zegt het Steunpunt Mantelzorg van de Socialistische Mutualiteiten. Daar moet verandering in komen…. Het volledige artikel vindt u via deze link artikel Bruzz:  http://www.bruzz.be/nl/actua/mantelzorgers-vragen-niet-vaak-genoeg-steun en FM Bruzz :  http://www.bruzz.be/nl/audio/ondersteuning-voor-mantelzorgers-maakt-het-draaglijker

Drukwerk iris - ggc web