Welkom

Deze site beantwoordt aan de voorwaarden van toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen

U zoekt een rusthuis, een woonzorgcentrum, een rust-en verzorgingstehuis,
een serviceflat, een dagverzorgingscentrum,
een kortverblijf, nachtopvang in Brussel en de rand rond Brussel?
HOME-INFO BRUSSEL helpt u hierbij, geeft informatie en advies.

Home-Info Brussel beschikt over alle gegevens van de rusthuizen , RVT’s, woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, crisisopvang in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de regio Halle-Vilvoorde.

vzw HOME – INFO

Lakensestraat  76 – bus 1, 1000 Brussel
Tel: 02/511 91 20
E-mail: home.info@misc.irisnet.be

Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Interventie, advies, luisteren, registreren, opvolgen, preventie
02/511 91 20
E-mail: brusselomb@misc.irisnet.be

Nieuws

 • Donderdag 7 maart 2019: Praatcafé dementie: De geheugenklinik van UZ Brussel
  Een behandelingsprogramma voor thuiswonende personen met (beginnende) dementie.
  Waar: Brussels Ouderenplatform (Bop) – Zaterdagplein 6 – 1000 Brussel – 15u tot 17u. Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk
  Meer informatie en inschrijven bij ECD BrOes: 02/778 01 70 – broes@dementie.be
 • Donderdag 21 maart 2019 – Eerstelijnsmeeting 2019 – De Gezonde Stad
  Onderwerpen als preventie en detectie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, luchtvervuiling en gezondheid en burgerinitiatieven zullen die dag aan bod komen. Twee vragen als uitgangspunt: Hoe kan je als eerstelijnswerker bijdragen aan de gezonde stad? Hoe kan de stad bijdragen aan jullie eerstelijnswerking?
  Meer informatie en inschrijven:
  www.kenniscentrumwwz.be/eerstelijnsmeeting2019_savethedate
 • Vrijdag 15 februari 2019 – Staten-Generaal Welzijn en Zorg 
  De Staten-Generaal is een gezamenlijke zoektocht naar verbindende oplossingen voor Brussel. Het is een dag van reflectie over de welzijnsnoden van Brusselaars, vandaag en over 10 jaar. We denken samen na hoe we aan de slag kunnen om voor 2020-2025 creatieve antwoorden te formuleren, waarbij samenwerking en versterking van sectoren centraal staan, over de hokjes heen.
  Praktische info + inschrijvingen: www.StatenGeneraalWZ.brussels 
  Programma + thematische werkgroepen:
  www.StatenGeneraalWZ.brussels/programma
 • Donderdag 16 mei 2019 – Congres: Trauma en ouderenzorg – Heelt tijd alle
  wonden?
  In de begeleiding van ouderen worden vele professionele hulpverleners meer dan eens geconfronteerd met verhalen uit een ver verleden. Sommige van deze ervaringen uit de kinder- en jeugdtijd blijven een – vaak uiterst negatieve – invloed uitoefenen op de geestelijke gezondheid van deze senioren. Dit congres gaat in op het verband daartussen. Hierbij komen ook de bijzondere aandachtspunten voor de begeleiding en de psychotherapie bij deze ouderen uitdrukkelijk aan bod.
  Meer informtie en inschrijven: gompel-svacina.eu/product/trauma-en-ouderenzorg-heelt-tijd-alle-wonden/?utm_medium=email&utm_campaign=Trauma+en+ouderen+-+heelt+tijd+alle+…&utm_source=YMLP

Drukwerk iris - ggc web